SMART ADMIN - Sistem integrat pentru administrarea și managementul utilităților

În cadrul Târgului Național Imobiliar ce are loc în perioada 28-30 septembrie la Palatul Parlamentului, Future Engineering prezintă un sistem integrat care asigură managementul avansat,unitar și automat al utilităților, destinat utilizării în diferite tipuri de aglomerări, precum și a altor funcții conexe, de la achiziția de date de la contoare până la efectuarea pălților și managementul proceselor în cadrul asociației de proprietari sau mecanismele de integrare cu furnizorii de utilități.

Pornind de la analiza pieței am constatat că, în scopul realizării managementului costurilor aferenteutilităţilor, sunt cunoscute numai soluţii software care realizează manual şi parţial, folosind platform diferite, cu o utilizare greoaie şi neunitară activităţile specifice. Datele folosite sunt inconsistene şi eronate, funcţionarea acestor soluţii fiind ineficientă datorită dependentei directe de factorul uman şi a caracterului aleator de realizare a introducerii, prelucrării şi verificării datelor. Am dezvoltat Smart Admin ca o soluție pentru rezolvarea acestor probleme.

FUNCTIONALITĂȚI ALE SISTEMULUI:

CITIREA AUTOMATĂ A CONTOARELOR. INTEGRARE ÎN BMS

Soluția integrată propusă de Future Engineering citește automat datele de consum provenite de la toate contoarele de utilități, fie că sunt analogice sau digitale. Mecanismele avansate de citire și validare a datelor asigură preciza citirilor, iar factorul uman este eliminat din acest proces. Prin integrarea cu sistemele BMS se asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor energetice ale clădirilor, optimizarea utilizării acestora, reducerea costurilor de funcționare, securitatea, confortul și simplificarea procesului de administrare pentru creșterea productivității. De aceea ne-am dedicat resursele pentru a realiza cea mai performantă și inovativă soluție personalizată pentru nevoile tale.

MANAGEMENT $1 ADMINISTRARE

Ne propunem să îți oferim o soluție completă care să realizeze managementul tuturor proceselor necesare administrării clădirilor rezidențiale, comerciale sau clădirilor de birouri. De la repartizarea costurilor și generarea instrumentelor de plată, până la realizarea plăților și deconturile către furnizorii de utilități și servicii, Smart Admin realizează totul pentru tine. Online, integrat, automat, transparent și simplu.

INFORMARE PUBLICĂ. AVIZIER DIGITAL. NOTIFICĂRI. PLATFORMA DE COMUNICARE

Am înteles cât este de importantă comunicarea și de aceea am înglobat în sistemul nostru mecanisme de informare publică, comunicare și notificare pentru toți utilizatorii. Sistemul te informează despre situația administrativă a clădirii tale, despre facturile tale, sau despre programele furnizorilor tăi de utilități și servicii. Poți primi informații din partea administratorului sau a autorităților pentru a fi mereu conectat. Platforma de comunicare inclusă îți oferă posibilitatea de a căuta specialiștii de care ai nevoie și de a-i recomanda altora pe cei profesioniști.

ACCESIBILITATE

Am dezvoltat Smart Admin ca un sistem versatil, capabil să funcționeze pe orice platformă. Pentru că am vrut să fim aproape de tine, am construit un terminal pe care să îl instalăm în clădirea ta, iar aplicația mobilă pe care am dezvoltat-o este încă o modalitate prin care îți asigurăm accesul facil la sistemul Smart Admin.

SMART GRID. SMART METERING. SMART ADMIN

Future Engineering implementează proiectul cu titlul "Sistem integrat de management automat al utilităților - SMART ADMIN", care este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională; Axa prioritară 2 - Tehnologia lnformației și Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Acțiunea 2.2.1- Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea în cadrul întreprinderii a unui produs și a unui serviciu inovativ în domeniul managementului integrat al utilităților, denumit Smart Admin. Acest sistem va conduce la creșterea competitivității întreprinderii pe piața din România și la nivel internațional, în special în domeniul smart-metering.