ENGIE Romania participă la târgul imobiliar TNI

Unul dintre cei mai importanţi actori energetici din România- ENGIE-  va fi prezent la cel mai mare târg imobiliar de primăvară oferind servicii de calitate în domeniul gazelor naturale şi al electricităţii.

Ambiţia ENGIE este de a deveni un actor de referinţă pe piaţa energetică românească fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite clienţilor săi şi pentru durabilitatea relaţiilor stabilite cu partenerii de interes (autorităţi locale, furnizori, lideri de opinie, mass-media etc).

Grupul de companii ENGIE Romania este format din:

ENGIE Romania SA – furnizor de gaze naturale, electricitate şi servicii şi producător de electricitate.

Distrigaz Sud Reţele SRL – operator de distribuţie a gazelor naturale în sud-estul ţării; societate înfiinţată în martie 2008 ca urmare a separării activităţii de comercializare de cea de distribuţie.

ENGIE Servicii  SRL- prestator de servicii pentru utilizarea în siguranţă a instalaţiei de gaze naturale (revizii, verificări, lucrări de întreţinere) creată în octombrie 2009.

Brăila Winds SA- producător de energie eoliană

Alizeu Eolian SRL- producător de energie eoliană

Gazele naturale reprezintă principalul domeniu de activitate al Grupului ENGIE în România, cel în care şi-a consacrat poziţia de lider pe piaţa românească.

Activitatea de înmagazinare de gaze naturale este derulată prin compania Depomureş, primul şi unicul operator privat de înmagazinare subterană gaze naturale, care deţine depozitul din Târgu Mureş cu o capacitate operaţională de 300 milioane mc de gaze naturale.

Consacrat pe piaţa de energie locală drept distribuitor şi furnizor de gaze naturale, ENGIE Romania şi-a diversificat activitatea încă din 2009, odată cu intrarea pe piaţa de energie electrică.

Astfel, un pas important în consolidarea poziţiei sale pe piaţa energetică l-a constituit încheierea de contracte de furnizare de energie electrică cu clienţi importanţi din portofoliul de gaze naturale.

Din 2012, ENGIE şi-a marcat prezenţa şi în sectorul producerii de energie electrică prin construirea a două parcuri eoliene, în judeţele Brăila şi Galaţi, exploatate în prezent prin filialele Brăila Winds şi Alizeu Eolian.

Diversificarea activităţilor a constituit întotdeauna o preocupare importantă pentru ENGIE obiectivul fiind de a oferi clienţilor noştri o gamă extinsă de servicii asociate în domeniul energiei.

Servicii energetice

În prezent, în portofoliul de servicii energetice sunt incluse:

  • servicii destinate instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale: servicii de verificare tehnică periodică, revizie tehnică periodică şi servicii de mentenanţă;
  • servicii destinate instalaţiilor de încălzire şi centralelor termice – servicii de verificări tehnice periodice ale centralelor termice, reparaţii, service, mentenanţă şi înlocuiri de sisteme cu central termice;
  • servicii de mentenanţă a aparatelor de aer condiţionat;
  • soluţii şi consiliere atât pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiilor, cât şi pentru eficientizarea consumurilor energetice.

Facility management

În cadrul activităţii de facility management sunt oferite servicii pentru clădiri şi spaţii industriale precum: întreţinere şi inspecţii, reparaţii, reproiectare/ amenajare/ modernizare, monitorizare de la distanţă şi dispecerizare, contractare de lucrări tehnice, optimizare energetică.

Vă invităm la standul ENGIE din cadrul Târgului Național Imobiliar TNI ce se desfășoară în perioada 18-20 mai la Palatul Parlamenutului.