Succes uriaș într-o țară mică: Lupta Ciprului de Nord împotriva pandemiei de Covid-19

Nu există cazuri noi începând cu 20 aprilie, doar 108 cazuri active cu 4 decese în țară

Republica Turcă a Ciprului de Nord (TRNC) poate fi prima țară din lume care nu are niciun caz nou de coronavirus din 20 aprilie. Începând cu 8 mai, TRNC a avut doar 108 cazuri de Covid-19, din care 4 persoane au decedat, iar restul cazurilor pozitive și-au revenit. Datorită deciziilor și măsurilor oportune luate de autorități pentru a combate  răspândirea virusului, ce au fost respectate cu atenție de către oameni, din 4 mai, Ciprul de Nord a început să relaxeze treptat măsurile de restricție.

Suntem bucuroși să anunțăm că Ciprul de Nord a reușit să depășească amenințarea noului coronavirus cu cel mai mic prejudiciu, datorită deciziilor și măsurilor guvernamentale ce au fost adaptate la circumstanțele aflate în continuă schimbare, dând dovadă de flexibilitatea necesară pentru a le revizui fără ezitare, ori de câte ori a fost necesar. Măsurile guvernamentale au fost aplicate pe principiul proporționalității, în termenii impuși de condițiile țării, abordând situația cu calm, fără panică.

Printre măsurile luate împotriva pandemiei, am dori să menționăm: închiderea școlilor, a sectoarelor private și publice, cu excepția serviciilor necesare precum spitale și farmacii, implementarea stării de urgență, închiderea pensiunilor, izolarea, obligativitatea purtării măștii și distanțarea socială, punerea sub carantină, precum și monitorizarea oamenilor ce au intrat în contact cu persoane testate pozitiv.

TRNC a confirmat primul său caz pe 10 martie, în timp ce un număr de patru persoane, din care doi cetățeni germani, au murit din cauza coronavirusului.

Pandemia a ucis peste 411, 292 de persoane, cu numărul de cazuri confirmate care depășește 7,24 milioane, în timp ce peste 3,37 milioane s-au recuperat din boală, conform cifrelor întocmite de Johns Hopkins University, cu sediul în SUA.

 

Oportunități de investiții din Ciprul de Nord după izbucnirea pandemiei de Covid-19

Ciprul de Nord a devenit unul dintre cele mai sigure locuri pentru a investi, fiind permanent orientat către crearea de oportunități solide de investiții ce atrag interesul străin și implementarea de măsuri de protecție pentru segmentul imobiliar.

Toți factorii indică potențialul mare pentru oportunități de investiții cu risc redus în Cipru de Nord, unde investitorii pot beneficia, deoarece vânzătorii oferă reduceri și condiții de plată acceptabile, iar scăderea actuală a concurenței înseamnă că investitorii au posibilitatea să achiziționeze imobile de top în cele mai bune locații, la prețuri rezonabile.

Sfaturi pentru investitorii interesați de imobiliare în timpul și după epidemie:

  • Acționați acum, astfel încât să puteți câștiga din disponibilitatea actuală mare pentru negocierea de discounturi, în timp ce traficul de investitori este mai mic, ceea ce vă oferă oportunitatea de a investi în active de valoare mare în locații de top.
  • Căutați proiecte imobiliare aflate în faza de pre-sale, deoarece va crește valoarea investiției cu minim 20-30% într-un an.
  • Cumpărați proprietăți finalizate la prețuri promoționale.
  • Efectuați tranzacțiile online, deoarece vă oferă șansa de a profita de oferte imobiliare speciale, valabile până la deschiderea granițelor.
  • Folosiți un partener local din Ciprul de Nord pentru a vă ajuta să beneficiați de cele mai bune oportunități de investiții.


Partenerul
dumneavoastră de încredere în investiții imobiliare în Ciprul de Nord

Într-un moment în care toată lumea este ocupată cu predicția viitorului, investitorii pot acționa cu încredere, privind spre viitor, în loc să caute perspective pe termen scurt.

Când vine vorba despre achiziționarea de proprietăți imobiliare în străinătate, consultarea unui expert local este cea mai de încredere modalitate prin care puteți alege investiții performante. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre oportunitățile imobiliare din Ciprul de Nord, în special în timpul și după epidemia de  COVID-19, CIHANARA TURISM ȘI INVESTIȚII LTD este bucuroasă să vă împărtășească cunoștințele sale extinse despre piața locală, oferindu-vă cele mai bune investiții cu risc scăzut, și rentabilitate mare, fiind pregătită să vă ghideze prin întregul proces de cumpărare a unei proprietăți în Ciprul de Nord.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huge Success of a Small Country: North Cyprus’s fight against Covid-19 Pandemic

No new cases since April 20, only 108 active cases with 4 deaths in country

The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) may be the first country in the world that does not have any new coronavirus case since April 20.

As of May 8, the TRNC only had 108 cases with a death toll standing at four, and rest of the positive cases have recovered.

From May 4 North Cyprus started ending its lockdown in a phased manner due to the timely decisions and measures to stem the spread of the virus, which were dedicatedly abided by the people.

We are happy to announce that North Cyprus managed to overcome the threat of virus with least damage thanks to the government decisions and measures which were adopted on the changing circumstances and with necessary flexibility to revise them accordingly without any hesitation. Government measures were applied on the principle of proportionality on terms on the country’s conditions and last but not least without any panic and with utmost calm.

Among the measures taken against the pandemic we would like to highlight – closing down of schools, private and public sectors, except for necessary services like hospitals and pharmacies, implementing curfews, shutting down of boarders, isolating, quarantining and monitoring of people, making wearing of masks and social distancing mandatory, as well as doing follow-ups for the contacts of those who have been tested positive. 

The TRNC confirmed its first case on March 10, while a total of four people, including two German citizens, died due to the coronavirus.

The pandemic has killed more than 411, 292 people with the number of confirmed cases exceeding 7.24 million, while over 3.37 million have recovered from the disease, according to figures compiled by U.S.-based Johns Hopkins University.

North Cyprus investment opportunities after corona outbreak

North Cyprus has become one of the safest places to invest with its focus on creating solid investment opportunities that attract foreign interest and protective measures that secure its real estate market.

All factors indicate the strong potential for low-risk investment opportunities in North Cyprus where investors can benefit as sellers will be offering discounts and agreeable payment terms, and the current decrease in competition means that property buyers will have the opportunity to purchase prime assets in prime locations at reasonable prices. 

Tips for investors interested in Real Estate during and after the outbreak:  

  • Act now so you can gain from increased negotiation opportunities for discounts while less investor traffic which will lead you to greater opportunities for investing in high-value assets at prime locations 
  • Look into buying projects with pre-sales prices, as it will increase your investment value minimum 20-30% in 1 year.
  • Purchase completed properties with hot offer prices
  • Perform your transactions online as it gives you chance to enjoy hot offers till the boarders are open.
  • Use a local partner in North Cyprus to help you benefit from best investment opportunities in North Cyprus.

 

Your Trusted Property Investment Partner in North Cyprus

At a time where everyone around the world is busy with predicating the future, investors can take action with confidence and look ahead rather than looking for short-term prospects. When it comes to foreign property interest, using a local expert is the only dependable way to make sure you choose high-performing investments.

If you are interested in finding out more about your real estate opportunities in North Cyprus, specifically during and after the COVID-19 outbreak, CIHANARA TOURISM AND INVESTMENTS LTD will be happy to share its extensive knowledge of the local market, offer you best low-risk investments with secure returns and guide you through a whole process of buying a property in North Cyprus.