IZOLAREA LA DOMICILIU ÎN SPANIA - cum funcționează piața imobiliară?

Ceea ce a început cu știrile despre un nou virus îndepărtat, în China, a dus în scurt timp la blocarea completă a întregii țări. În prezent, există controale rutiere ale poliției la toate punctele de acces principale către toate orașele, controale stricte limitând activitățile în aer liber la cele complet necesare: cumpărături de produse alimentare și medicamente precum și drumul spre serviciu.
Pe data de 22.03.2020 Guvernul Spaniei a confirmat prelungirea stării de urgență cu încă 15 zile adoptând măsuri mai stricte. Toate zborurile către Spania au fost anulate, iar peste 80 de țări au blocat accesul celor veniți din Spania pe teritoriul acestora. De asemenea, hotelurile au primit ordinul să închidă până la o notificare ulterioară.

Care va fi efectul acestei crize asupra pieței imobiliare din Spania și mai precis asupra zonei Costa del Sol care în ultima perioadă a înregistrat o dezvoltare continuă?
Guvernul și-a prezentat deja planurile inițiale de stimulare economică și o preocupare principală sunt turismul și piața imobiliară, diverse pachete fiind destinate exclusiv acestui segment de piață. De exemplu, una dintre puținele activități permise sunt șantierele de construcții (fie că este vorba de apartamente noi sau spații comerciale).
Înainte de acestă nouă pandemie, Spania și în special Costa del Sol au crescut în piața imobiliară, cu case recent construite care soseau pe piață în fiecare săptămână, de fiecare dată mai moderne și mai futuriste decât proiectele lor anterioare. Deși multe dintre ele au fost terminate și predate către clienți, există încă mii de locuințe în construcție, iar Guvernul a permis continuarea acestor construcții, în așteptarea unui aliat important, odată ce această criză va lua sfârșit.
Vizitele cu clientul și vizualizarea proprietăților au fost anulate, de asemenea si zborurile clienților către coasta de sud a Spaniei pentru a-și continua căutarea unei noi case. Cu toate acestea, acesarea paginilor web nu a scazut! Există mulți viitori cumpărători care inca sunt interesati de achiziția de construcții noi și de starea lor actuală.
Aici, la Prime Realty Marbella, ne așteptăm să vedem o „goană după aur”, odată ce vor exista indicii clare că această criză este învinsă, toți cumpărătorii vor încearca să fie primii veniți aici odată ce a trecut acest timp de carantină și totul va fi normal și funcțional.
Deși este imposibil să se stabilească momentul în care aceasta va avea loc, credem că o estimare sigură este începutul verii. Dorim să recomandăm tuturor cumpărătorilor noștri să aibă răbdare și să studieze piața de acasă pe internet, în contact cu agenții noștri, pentru a clarifica situația actuală atât a crizei, cât și a progresului în ceea ce privește piața imobiliară. De asemenea, ne-am aștepta la o oportunitate unică de a profita de oferte scazute și de a cere reduceri de prețuri pentru noile constructii, cu scuza de a stimula oferta și de a reînvia situația economică.
Sper să rămâi în siguranță în acest timp dificil de izolare,

Echipa de la Prime Realty Marbella
WW.PRIMEREALTYMARBELLA.COM 


LOCK DOWN IN SPAIN – how is our property market doing?


What started with news about a new virus far away, in China, has ended with the country in complete lockdown. There are currently police road checks on all main access points to all national cities, strict controls limiting your outdoor activities to only those which are redeemed completely necessary: buying groceries and medicine and only in some extreme cases, accessing your workstation.
We received confirmation yesterday from the Government that this lockdown will prologue another 15 days and likely with more strict measures. All flights to Spain have been cancelled and over 80 countries have blocked us off, with hotels having been given the order to close until further notice.
How is this expected to affect our ever in demand property market in Spain and more specifically on the southern cost of La Costa del Sol?
The Government has already presented its initial plans for economical stimulation and a main concern is tourism and real estate, with various packages being destined solely for this market segment. For example, one of the few on-site working stations where one is currently allowed to continue to attend is the construction sites (be it of the new apartments or commercial premises).
Prior to this new virus attack, Spain and specially the Costa del Sol were booming in the property market with newly built homes arriving on the market every week, each time more modern and more futuristic that the previous, neighboring project. Though many of them finished and handed in, there are still thousands of homes under construction, hence the Government allowing this construction to continue, in expectance of an important rebound once this crisis visualizes an end.
Client tours and property viewings have all been cancelled, as also client flights over to the southern coast to continue their search for new homes. Nevertheless, the web portals have not gone quiet! With many international future buyers still inquiring for the new homes and their current state of construction.
Here at Prime Realty Marbella, what we expect to experience is a “gold rush” once there are clear indications that this crisis is defeated, with all international buyers trying to be the first to come over once this time of quarantine has passed and everything is up and functional. Though it is impossible to determine when this is to take place, we do feel that a safe estimation is early summer. We would like to recommend all our buyers to be patient and to study the market from home via internet, in contact with our agents to clarify the current situation of both the crisis and the progress in terms of the real estate market. We would also expect a unique opportunity to squeeze out cheeky offers and demand price discounts in the new homes, with the excuse to stimulate interest and restart the economical wheel once again.
Hoping you all stay safe during this strange time of isolation,


The team at Prime Realty Marbella
WWW.PRIMEREALTYMARBELLA.COM